Schoolpartner | Spravujte jazykovou školu jednoduše online

Ochrana osobních údajů společnosti School Partner, s.r.o.

Datum účinnosti od: 16.5.2023

Rozsah a účel shromažďování a zpracování osobních údajů:

Společnost School Partner, s.r.o., se sídlem Rudolfovská 30/16, 370 01 České Budějovice a identifikačním číslem 014 89 836, získává a zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu:

  • správného poskytování služeb, které nabízíme
  • možnosti odpovědět na Vaše případné dotazy či požadavky
  • pochopení a vyjasnění Vašich potřeb
  • správného vedení naší interní evidence

K tomuto účelu shromažďujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje uchováváme na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů klientem

Při návštěvě našich webových stránek nám můžete poskytnout své osobní údaje vyplněním kontaktního formuláře, vyplněním údajů za účelem vytvoření zkušební verze systému Schoolpartner. Požádáme Vás o poskytnutí kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo) a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Klient souhlasí s tím, aby uvedené osobní údaje byly zahrnuty do elektronické databáze společnosti Schoolpartner s.r.o. a aby byly shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud si v budoucnu nepřejete, abychom shromažďovali osobní údaje o Vás, můžete souhlas kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na info@schoolpartner.cz.

Přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo požádat nás o sdělení rozsahu osobních údajů, které o Vás shromažďujeme. V případě zájmu můžete požádat mailem o kopii Vašich osobních údajů na adrese info@schoolpartner.cz. Máte právo nás emailem kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů na mailové adrese info@schoolpartner.cz.

Informace třetím stranám

Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám pro použití při marketingu jejich produktů nebo služeb bez Vašeho souhlasu.

Způsob ochrany osobních údajů

Zabezpečili jsme webové stránky odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k žádnému nepovolenému sdělení, využití, změně nebo zničení osobních údajů, které nám prostřednictvím stránek poskytnete. Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení našich webových stránek, zašlete je e-mailem na adresu info@schoolpartner.cz.

Aktualizace Vašich údajů

Máte možnost své osobní údaje zkontrolovat, změnit nebo požádat o jejich vymazání zasláním e-mailu na adresu info@schoolpartner.cz.

Předávání údajů do jiných zemí

Společnost Schoolpartner s.r.o. nepředává osobní údaje do jiných zemí.

Aktualizace našeho vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů

Podle změny právních předpisů a nabídky našich služeb, budeme tento interní předpis aktualizovat. Zde zveřejníme jeho upravené znění. Datum účinnosti tohoto předpisu naleznete na začátku této stránky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji, že poskytnutím svých osobních údajů společnosti Schoolpartner s.r.o. uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou pro účely které vyplývají z kontaktního formuláře, formuláře pro účely vytvoření zkušební verze aplikace Schoolpartner.

Dále potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a:

  • o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů
  • o svém nepodmíněném právu kdykoliv tento svůj souhlas odvolat, jakož i o právu získat přístup k údajům o mé osobě a změnit je
  • o svém právu požadovat kdykoliv informace o zpracovávání mých osobních údajů

Pasivně poskytované informace

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.